More

  Ce despăgubiri primesc victimele accidentelor rutiere, pe cale amiabilă sau în instanță – Ce reprezintă ”punctajul traumatologic”

  Publicat pe:

  ANUNȚURI NOI

  Știm că suntem obligați să încheiem asigurări de răspundere civilă auto (RCA), dar puțini cunosc ce drepturi au și prin ce proceduri complicate își pot apăra aceste drepturi. Luna septembrie a acestui an a venit cu modificări importante în legislația despăgubirilor.

  În această lună a intrat in vigoare Ordinul care stabilește ce despăgubiri primesc victimele accidentelor rutiere, în baza unui punctaj traumatologic, pe cale amiabilă, de la asiguratorul RCA al șoferului vinovat, în funcție de fiecare tip de leziune.

  Ordinul comun al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și al Ministerului Sănătății privind stabilirea despăgubirii persoanei prejudiciate, în caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății în urma producerii accidentelor de vehicule, pe baza punctajului traumatologic stabilit de Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” București, a fost publicat in Monitorul Oficial.

  Punctajul traumatologic a fost inclus în Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (Legea RCA) încă din 2017.

  În privința despăgubirii pe cale amiabilă, despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrității corporale ori a sănătății persoanelor se stabilesc prin ordin comun emis de Ministerul Sănătății și A.S.F., în baza punctajului comunicat de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” București.

  Valoarea unui punct traumatic este egală cu dublul salariului de bază minim brut pe țară de la data producerii accidentului

  Despăgubirile se pot ajusta în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte. În prezent, salariul minim este de 2.550 de lei. Astfel, un punct traumatic poate fi calculat in prezent la 5.100 de lei.

  În legislație este prevăzut un punctaj de maxim 200 în cazul stării vegetative persistente sau pentru cumul de leziuni, ceea ce duce la o despăgubire maximă de 1.020.000 de lei.

  În cazul vătămării sănătății și integrității corporale a persoanelor, calculul punctajului traumatologic se realizează contra-cost, de către medici experți evaluatori, la cererea persoanei prejudiciate, a asiguratorului RCA, a BAAR sau Fondului de Garantare a Asiguraților.

  În ce constă examinarea medicală:

  – identificarea, notarea și descrierea tuturor leziunilor traumatice și a consecințelor acestora asociate cu accidentul rutier în cauză, identificabile cu ocazia examenului clinic;

  – existenta corelației diagnostic – susținerea diagnosticului;

  – examinarea documentelor medicale relevante;

  – diferențierea leziunilor traumatice și/sau consecințelor acestora asociate cu accidentul rutier de patologii anterioare evenimentului rutier sau cele ulterioare care nu sunt legate direct cauzal de acesta;

  – acordarea unui punctaj total care să țină cont de situația faptică la momentul consultului sau la momentul parvenirii examenelor clinice sau paraclinice de specialitate solicitate pe baza baremului.

  În cazul în care documentele medicale sunt insuficiente și/sau incomplete în raport cu starea victimei, medicul expert evaluator poate solicita completarea documentației sau efectuarea unor examinări suplimentare cu scopul de a verifica și completa diagnosticul; solicitarea se face cu consimțământul explicit al pacientului.

  Ulterior eliberării raportului de evaluare medicul expert evaluator arhivează documentația medicală și nonmedicală a cazului pentru o durată minimă de 10 ani.

  În cazul în care, ulterior examinării clinice actuale, apar noi elemente clinice sau funcționale ori de laborator, se poate efectua o noua examinare.

  Extras din Ordonanța de reglementare: ”In cazul leziunilor multiple se aplica metoda sumarii leziunilor si complicatiilor pe masura ce acestea se constituie, cu urmatoarele precizari:

  a) in cazul in care victima are mai multe leziuni, valoarea totala nu poate depasi valoarea corespunzatoare starii vegetative persistente, denumita in continuare SVP; valoarea acesteia din barem este de 200;

  b) in cazul in care o anumita leziune traumatica genereaza mai multe complicatii se va calcula numarul total de puncte pentru fiecare complicatie in parte, fara insa ca valoarea totala a acestora sa o depaseasca pe cea a SVP;

  c) in cazul in care o leziune traumatica genereaza mai multe CPP, in calcul se va lua strict punctajul celei mai severe CPP, fara insa ca valoarea totala a acestora sa o depaseasca pe cea a SVP;

  d) in cazul in care o leziune traumatica genereaza atat CP, cat si CPP, in calcul vor fi incluse LT si punctajele pentru CP si CPP cu severitatea maximala, fara insa ca valoarea totala a acestora sa o depaseasca pe cea a SVP;

  e) in cazul in care victima are mai multe LT, se vor suma valorile LT, CP si CPP pentru fiecare leziune in parte, fara insa ca valoarea totala a acestora sa o depaseasca pe cea a SVP.

  Despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate, ca urmare a vătămării integrității corporale ori a sănătății persoanelor se stabilesc pe baza punctajului traumatologic prevăzut în anexă, obținut prin însumarea punctelor corespunzătoare traumatismelor, coroborat cu prevederile art. 22 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 132/2017.

  Cererea persoanei prejudiciate, a asiguratorului RCA, a BAAR sau FGA, nesoluționată până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluționează conform prevederilor prezentului ordin.

  Potrivit Legii nr. 132/2017 (Legea RCA), în caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății ori de deces rezultate în urma unui accident de vehicule, stabilirea despăgubirii se realizează atât pe cale amiabilă, cât și pe cale judecătorească.

  Ordonanța cu anexele pot fi consultate AICI

  Abonează-te la newsletter-ul nostru

  Vei primi cele mai noi știri din domeniul auto-moto

  Nou pe iCars.ro