No menu items!
More

  Lista problemelor medicale care pot duce la imposibilitatea dobândirii sau reînnoirii permisului de conducere

  Publicat pe:

  Emisiunile iCars

  Dezechilibrele sistemelor de frânare
  Plecăm cu motorul rece sau îl încălzim?

  O afecțiune medicală poate sta la baza unei tragedii, victimă nefiind doar șoferul cu probleme de sănătate, ci și nevinovații aflați în calea lui, în momentul nepotrivit. S-au înregistrat multe astfel de accidente, unele cu urmări grave.

  Afectarea din motive medicale a capacității de a conduce un autovehicul este determinantă în decizia autorităților de a elibera sau de a autoriza prelungirea unui permis de conducere.

  Sunt afecțiuni cunoscute, aflate în evidențele medicale, cum la fel de bine pot fi afecțiuni pe care nici cel aflat în cauză nu le cunoaște, dar care pot produce efecte la un anumit moment al manifestării lor.

  Înainte de a prezenta lista problemelor care ne pot împiedica să șofăm, trebuie să menționăm și problema analizelor făcute superficial sau deloc, uneori cu semnătură și parafă puse fără ca măcar ”pacientul” să fi trecut prin unele cabinete de specialitate. Au fost numeroase cazuri în care rețele specializate în astfel de falsuri furnizau fișe medicale contra-cost, permițând astfel unor indivizi cu probleme grave de sănătate să conducă pe drumurile publice.

  Ordinul Ministerului Sănătății (MS) 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul stabilește, în primă fază, încadrarea conducătorilor auto în două grupe:

  Grupa 1: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 și BE;

  Grupa 2: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E.

  Fișa medicală pentru care solicitantul de permis trebuie examinat medical cuprinde specializările: medicină internă, pneumologie, ortopedie și traumatologie, neurologie, psihiatrie, otorinolaringologie, oftalmologie.

  -pentru un permis de conducere încadrat la grupa 1, solicitanții trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară, dacă este necesar, cu lentile de corecție, de cel puțin 0,5, când se utilizează ambii ochi.

  Pentru un permis din grupa 2, acuitatea vizuală, cu lentile de corecție, dacă este necesar, trebuie să fie de cel puțin 0,8 la ochiul cel mai bun și de cel puțin 0,1 la celălalt ochi. Dacă se utilizează lentile de corecție pentru a obține valori de 0,8 și 0,1, acuitatea respectivă (0,8 și 0,1) trebuie să se obțină fie prin corecție cu ajutorul ochelarilor de maximum plus opt dioptrii, fie cu ajutorul lentilelor de contact. Corecția trebuie să fie bine tolerată.

  -solicitanții care prezintă hipoacuzie profundă bilaterală care nu poate fi corectată la nicio ureche pot fi încadrați doar în grupa 1 dacă vehiculul dispune de oglinzi mai mari. Pentru candidații sau conducătorii auto din grupa 2, doar cu avizul unei unități de asistență medicală autorizate se pot examina problemele de auz, ținându-se seama de posibilitățile de compensare.

  -în cazul handicapului locomotor, permisele din grupa 1 se eliberează persoanelor cu dizabilități, cu anumite restricții, doar cu avizul unei unități de asistență medicală autorizate și în urma evaluării medicale a afecțiunii sau anomaliei respective și, în cazul în care este necesar, a efectuării unui test practic.

  Avizul acordat trebuie să precizeze ce tip de modificare este necesară la vehicul și dacă respectivul conducător auto trebuie să poarte un dispozitiv ortopedic, în măsura în care proba de verificare a aptitudinilor și comportamentului demonstrează că, utilizând un astfel de dispozitiv, conducerea vehiculului nu ar fi periculoasă. Pentru permisele din grupa 2, instituția medicală trebuie să ia în considerare riscurile și pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă.

  -Afecțiunile sau bolile cardiovasculare pot determina o alterare bruscă a funcțiilor cerebrale, care constituie un pericol pentru siguranța rutieră, reprezentând un motiv pentru interzicerea, cu titlu temporar sau permanent, a conducerii unui autovehicul.

  În cazul unor afecțiuni cardiovasculare, celor interesați le pot fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere auto numai după ce afecțiunea în cauză a fost efectiv tratată și sub rezerva avizului eliberat de medicul de specialitate cardiologie.

  Aici intră afecțiuni precum bradiaritmiile, tahiaritmiile, simptome de angină, implantare de stimulator cardiac permanent, operație de bypass coronarian cu grefă, transplant de cord etc.

  Nu se pot elibera sau reînnoi permisele de conducere în cazul implantării unui defibrilator (doar pentru grupa 2), boli vasculare periferice, cardiopatie valvulară etc.

  -Pentru permisele din grupa 1, o persoană care suferă de diabet zaharat și care urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie să demonstreze că înțelege riscurile hipoglicemiei și că este capabil să țină sub control aceste episoade pentru a putea obține un permis auto. Nu se eliberează și nu se reînnoiesc permisele de conducere auto celor care nu au primit informații referitoare la aceste riscuri și nu sunt deplin conștienți de implicațiile hipoglicemiei.

  În cazul grupei 2, șoferilor care suferă de diabet zaharat li se pot emite sau reînnoi permisele de conducere. Atunci când aceștia urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei (insulină și unele antidiabetice orale), se aplică următoarele criterii: în ultimele 12 luni nu s-a înregistrat niciun episod de hipoglicemie acută, este deplin conștient de implicațiile hipoglicemiei, demonstrează că poate ține sub control aceste episoade prin monitorizarea periodică a nivelului de glucoză din sânge, cel puțin de două ori pe zi și atunci când intenționează să conducă, demonstrează că înțelege riscurile hipoglicemiei și nu există alte complicații ale diabetului care ar putea afecta capacitatea de a conduce autovehicule.

  Afecțiunile neurologice Conform Ordinului MS 1.162/2010, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care suferă de afecțiuni neurologice grave, în afara cazului în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat.

  Epilepsia. Pentru grupa 1, conducătorilor auto cu epilepsie trebuie să li se monitorizeze capacitatea de a conduce până când trec cel puțin cinci ani fără nicio criză. În același timp, pentru grupa 2, permisele pot fi eliberate sau reînnoite dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: solicitantul nu trebuie să urmeze tratament medicamentos antiepileptic în perioada în care nu trebuie să existe crize, a fost realizată o monitorizare medicală corespunzătoare, la examenele neurologice amănunțite nu trebuie să se confirme o patologie cerebrală aferentă afecțiunii și nu trebuie să se înregistreze nicio activitate epileptiformă pe electroencefalogramă (EEG) și, după un episod acut, trebuie să se facă o EEG și un examen neurologic corespunzător.

  – Sindromul de apnee în somn (oprirea respirației). Cei în cazul cărora există suspiciuni de sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv se supun unei consultații medicale, pentru obținerea unui aviz autorizat, înainte de eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere. Aceștia pot fi sfătuiți să nu conducă până la confirmarea diagnosticului.

  Cei care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv și care urmează un tratament trebuie să facă obiectul unei examinări medicale periodice, la intervale care să nu depășească trei ani pentru conducătorii auto din grupa 1 și un an pentru conducătorii auto din grupa 2, pentru a se stabili măsura în care respectă tratamentul, necesitatea de a continua tratamentul și menținerea unei vigilențe adecvate.

  Tulburările mintale. Permisele de conducere din grupa 1 nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu tulburări mintale grave, retard psihic sever sau probleme comportamentale grave datorate vârstei sau tulburări grave ale capacității de judecată, comportament ori adaptabilitate.

  La eliberarea permiselor din grupa 2, instituțiile medicale trebuie să ia în considerare riscurile și pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă.

  Dependența de alcool. În cazul grupei 1, permisele de conducere nu se eliberează sau nu se reînnoiesc în cazul persoanelor care sunt dependente de alcool ori sunt incapabile să se abțină de la consumul de alcool atunci când conduc.

  Pentru permisele din grupa 2, instituția medicală trebuie să ia în considerare riscurile și pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă.

  Dependența de droguri sau medicamente. Pentru candidații și conducătorii auto din grupa 1, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul celor dependenți de substanțe psihotrope, sub orice formă, care pot limita capacitatea lor de a conduce în siguranță în cazul în care cantitățile absorbite sunt atât de mari încât au efecte negative asupra conducerii.

  La eliberarea permiselor din grupa 2, instituțiile medicale trebuie să ia în considerare riscurile și pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă.

  Afecțiunile renale. Permisele de conducere din grupa 1 pot fi eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu insuficiență renală gravă, numai pe baza unui aviz medical autorizat și cu condiția efectuării unor controale medicale periodice.

  La grupa 2, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu insuficiență renală gravă ireversibilă, cu excepția cazurilor excepționale justificate în mod corespunzător printr-un aviz medical autorizat și numai cu condiția efectuării unor controale medicale periodice.

  Abonează-te la newsletter-ul nostru

  Vei primi cele mai noi știri din domeniul auto-moto

  Nou pe iCars.ro